Taghit a Sahara

Po jejích písečných dunách putoval Santiago ke svému Alchymistovi a životnímu pokladu. Na nich si povídali o svých planetách Malý Princ se svým pilotem, zatím co spolu pozorovali hvězdy…

Je to místo, které inspirovalo největší světové spisovatele. Místo, které přitahovalo a přitahuje dobrodruhy a vědce z celého světa aby našli odpovědi, které ukrývá historie.

V těchto končinách neexistuje čas, zde existuje pouze východ a západ slunce, o kterých mnoho lidí včetně nás říká, že jsou těmi nejkrásnějšími na světě.

IMG_20171209_134050


Alžírsku, severoafrické zemi nacházející se mezi Marokem a Tuniskem dominuje Saharská poušť, která pokrývá více než 80 procent rozlohy země. Drtivá většina populace žije na severním pobřeží u Středozemního moře.

Závod se bude konat v pouštním městě Taghit nacházející se 93 km od krajského města Béchar a 1150 km od hlavního města Alžír.

IMG_20171209_172311

Taghit tvoří přirozenou bránu pro vstup do majestátní Sahary. Část města tvoří zbytky starobylého městečka z 11. století, kterou protíná bludiště úzkých uliček. Taghit obklopuje z jedné strany oceán dun s nejvyšší dunou světa tyčící se nad městem a na straně druhé, měsíční krajina, ve které člověk pochopí význam slova „ticho“. Kvůli těmto jedinečným krásám si oblíbili toto místo jak místní turisté, tak i ti zahraniční. Taghit nabízí nejen krajinu jako vystřiženou z pohádky Tisíc a jedna noc, ale také pohostinné lidi a uvolněnou atmosféru.

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close